Fedex

Fedex Taiwan bundna tullar, skatter på personligt paket?
Hur betalar jag FedEx tullar och skatter?Tar FedEx moms på frakt?Hur mycket kostar FedEx?Hur mycket tar FedEx ut för tullen?Måste jag betala FedEx tul...