svenska

Kan jag flyga mellan Sverige och Tyskland utan ID-kort? [duplicera]
Således måste du antingen visa ett pass, ett svenskt nationellt ID-kort eller ett svenskt moderpass...och det dokumentet måste vara giltigt vid ankoms...
Lämna Sverige med ett annat pass?
Kan jag lämna ett land på ett pass och ange ett annat?Kan du förlora ditt svenska medborgarskap?Är dubbelt medborgarskap tillåtet i Sverige?Behöver du...
Hur vanligt är svenska i de svenskspråkiga delarna av Finland
Finland har två officiella språk, finska och svenska. Cirka 90% av finländarna talar finska som modersmål. Cirka 5% av finländarna talar svenska som m...
Värdfamilj i Sverige för att lära sig svenska
Hur kan jag lära mig svenska hemma?Hur många dagar tar det att lära sig svenska?Hur kan jag lära mig svenska i Sverige?Kan du lära dig svenska om ett ...